:)

ﭼﺮﭼﻴﻞ ‏ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ :  درسال 1941 ﺭﻭﺯﻱ ﺳﻮﺍﺭ ﺗﺎکسی ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ BBC ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﻲﺭﻓﺘﻢ . ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﮐﻪ ﺑﻪ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید
مرداد 97
31 پست
آبی به رنگ آسمان
بادبادكنك ها هميشه با باد مخالف اوج ميگيرند The kites always rise with adverse winds.