...

خیلی وقتا جواب دندون شکن زیاده 

اما ممکنه به جای دندون،

دل بشکنه!!


مراقب باشید ..

/ 0 نظر / 6 بازدید