ایران

من در ایران چیزهای عجیبی دیدم!

اینجا مثل آلمان پل عشق ندارد...

از رز هلندی هم خبری نیست...

اینجا عشق یعنی...

دوست داشتن

یعنی کلاس گذاشتن برای همدیگر

مهربانی ات را می گذارند

به حساب آویزان بودنت

من در ایران نتوانستم

به کسی بفهمانم دوست داشتن را

به حساب چیز دیگری مگذار...

ایرانیان جوانی نمی کنند 

پیر مرد و پیرزن های کم سن وسال

بسیار دارند..!

ایرانیان عشق را باماشین و

لباس خوب انتخاب می کنند نه با نیت خوب


ایران را دوست دارم

اما

اینجا ادم همیشه دلگیر است...

/ 0 نظر / 14 بازدید