خوشب

درمورد خوشبختی فقط اینو میدونم که ؛ خوشبختی به پول و قیافه نیست؛

اینوهم بابا بزرگم موقع مرگش بهمون گفت

البته بعدش هم مرد و ما دیگه نفهمیدیم خوشبختی به چیه

/ 0 نظر / 9 بازدید