ما

ما توضیحی به کسی بدهکار نیستیم

بگذار بگویند غیرمنطقی هستیم یا ضد اجتماعی هستیم

اما به این می ارزد که خودمان باشیم

/ 0 نظر / 10 بازدید